Gyámhivatali kérelem perindításhoz

Gyámhivatali kérelem perindításhoz

Cikkszám: CS-19-014

Dr. Makó Klaudia


Formátum: Microsoft Word (.docx) Elektronikusan szerkeszthető minta Jogszabály: 2013. évi V. törvény (Ptk.), 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.), 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) Készítette: Dr. Makó Klaudia ügyvéd (http://webugyved.com) Verziószám: 1.1. (2019. 01.31.) Nyilvántartási szám: CS-19-014


3000,-HUF

Dokumentum kiterjesztése: .pdf

Részletes leírás


Gyámhivatali kérelem perindításhoz

A Ptk. kimondja, hogy amennyiben a gyermek nevelésére, gondozására a gyermek egyik szülője sem alkalmas, úgy a gyermeket a bíróság harmadik személynél helyezheti el. A gyermek harmadik személynél történő elhelyezése történhet a szülői felügyelet gyakorlásának megosztása, vagy megváltoztatása iránti perben is. Ha azonban ilyen per nincs folyamatban, akkor a gyámhivatalnak van perindítási joga a gyermek elhelyezésére, annak a személynek, aki magához szeretné venni a gyermeket, nincs, ő a perben tanúként szerepel. Így a kezdeményező harmadik személynek kérelemmel kell fordulni a gyámhivatalhoz a perindítás végett. A gyámhivatal eljárása során mérlegeli a perindítás szükségességét, illetve a gyermek érdekeinek vizsgálata alapján a kérelmező alkalmasságát is. A gyermek véleményének kikérésére, mint alapvető gyermeki jogra mindig utalni kell a kérelemben.

bagusermagnifying-glassclose