Gyámhivatali kérelem gyermek névváltozásához

Gyámhivatali kérelem gyermek névváltozásához

Cikkszám: CS-19-011

Dr. Makó Klaudia


Formátum: Microsoft Word (.docx) Elektronikusan szerkeszthető minta Jogszabály: 2013. évi V. törvény (Ptk.), 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.), 149/1997. (IX. 10.) Korm. rend. (Gyer.) Készítette: Dr. Makó Klaudia ügyvéd (http://webugyved.com) Verziószám: 1.1. (2019. 01.31.) Nyilvántartási szám: CS-19-011


2000,-HUF

Dokumentum kiterjesztése: .pdf

Részletes leírás


Gyámhivatali kérelem gyermek névváltozásához

A Ptk. rendelkezik arról, hogy közös szülői felügyelet esetén a szülők közötti vitában – a vallás és lelkiismereti szabadság körébe tartozó kérdések kivételével – a gyámhatóság dönt. Ugyanez igaz akkor is, ha a szülők a szülői felügyeleti jogokat megosztva gyakorolják, avagy azok kizárólagosan az egyik szülőt illetik - a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben akkor is közösen kell dönteniük, megegyezéssel. Ilyen megegyezés hiányában a gyámhivatal dönt, eljárásra kérelemre indul, az iratminta ezen kérelmet tartalmazza, a gyermek nevének megváltoztatása iránt.

bagusermagnifying-glassclose