Gyámhivatali kérelem családbafogadáshoz

Gyámhivatali kérelem családbafogadáshoz

Cikkszám: CS-19-006

Dr. Makó Klaudia


Formátum: Microsoft Word (.docx) Elektronikusan szerkeszthető minta Jogszabály: 2013. évi V. törvény (Ptk.), 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.), 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) Készítette: Dr. Makó Klaudia ügyvéd (http://webugyved.com) Verziószám: 1.1. (2019. 01.31.) Nyilvántartási szám: CS-19-006


3000,-HUF

Dokumentum kiterjesztése: .pdf

Részletes leírás


Gyámhivatali kérelem családbafogadáshoz

A családbafogadás kapcsán a szülő a gyermek gondozásával, nevelésével más személyt bíz meg, amire egyébként is lehetősége van, azonban ha a szülők biztonságra törekednek, és jogkövetkezményeket is akarnak fűzni ehhez a döntésükhöz az csak a gyámhivatal hozzájárulásával lehetséges, és válik családbafogadássá. A jogkövetkezmények a gyermek gyámság alá kerülése. Mivel a családbafogadás csak a szülő valamely okból való tényleges, de átmeneti akadályoztatása esetén lehetséges, erre a kérelemben ki kell térni, és bizonyítani kell. A gyermek, a szülő és a családfogadó gyám számára is biztonságot jelent a családbafogadás, mert a gyermek mindennapi ellátásán, tartásán felül törvényes képviselete rendezett, valamint a gyámhivatal rendszeresen ellenőrzi a körülményeket. Az iratmintában az a tipikus élethelyzetet került megfogalmazásra, ha csak egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ebben az esetben az ő kérelmére indítható csak meg az eljárás a másik szülő meghallgatásával.

bagusermagnifying-glassclose