Kérelem a kötelező várakozási idő alóli felmentéshez

Kérelem a kötelező várakozási idő alóli felmentéshez

Cikkszám: CS-19-004

Dr. Makó Klaudia


Formátum: Microsoft Word (.docx) Elektronikusan szerkeszthető minta Jogszabály: 2013. évi V. törvény (Ptk.) 4:7 §, 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról Készítette: Dr. Makó Klaudia ügyvéd (http://webugyved.com) Verziószám: 1.1. (2019. 01.31.) Nyilvántartási szám: CS-19-004


2000,-HUF

Dokumentum kiterjesztése: .pdf

Részletes leírás


Kérelem a kötelező várakozási idő alóli felmentéshez

A házasságkötést az anyakönyvvezető csak a házasságkötési szándék bejelentését követő harminc nap utáni időpontra tűzheti ki. A jegyző e határidő alól indokolt esetben felmentést adhat.
A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén a házasulók nyilatkozata a házasságkötés összes jogi feltételének igazolását pótolja, és a házasságot a bejelentés után nyomban meg lehet kötni.
Az irat jogi képviselő nélkül is benyújtható

bagusermagnifying-glassclose