Élettársi vagyonmegosztási szerződés

Élettársi vagyonmegosztási szerződés

Cikkszám: CS-19-003

Dr. Makó Klaudia


Formátum: Microsoft Word (.docx) Elektronikusan szerkeszthető minta Jogszabály: 2013. évi V. törvény (Ptk.) Készítette: Dr. Makó Klaudia ügyvéd (http://webugyved.com) Verziószám: 1.1. (2019. 01.31.) Nyilvántartási szám: CS-19-003


5000,-HUF

Dokumentum kiterjesztése: .pdf

Részletes leírás


Élettársi vagyonmegosztási szerződés

Az élettársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat az élettársi együttélés idejére szerződéssel rendezhetik. A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. A szerződésben az élettársak bármilyen olyan vagyonjogi rendelkezést kiköthetnek, amely - szerződés vagy a törvény alapján - a házastársak között érvényesülhet. A szerződés harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha a szerződést az élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába bevezették, vagy ha az élettársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett.
Az élettársak a vagyonukat ugyanígy, bármikor megoszthatják és megszüntethetik vagyonközösségüket - az iratminta egy ilyen megállapodást tartalmaz.

bagusermagnifying-glassclose