Békéltető eljárás lefolytatása iránti kérelem

Békéltető eljárás lefolytatása iránti kérelem

Cikkszám: H-19-004

Dr. Makó Klaudia


Formátum: Microsoft Word (.docx) Elektronikusan szerkeszthető minta Jogszabály: 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) Készítette: Dr. Makó Klaudia ügyvéd (http://webugyved.com) Verziószám: 1.1. (2019. 01.31.) Nyilvántartási szám: H-19-004


3000,-HUF

Dokumentum kiterjesztése: .pdf

Részletes leírás


A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.
A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását
a felek között. A beadvány békéltető testületi eljárás lefolytatására irányuló kérelmet tartalmaz. Az irat jogi képviselő nélkül is benyújtható.

bagusermagnifying-glassclose