Birtokvédelmi eljárás iránti kérelem

Birtokvédelmi eljárás iránti kérelem

Cikkszám: H-19-003

Dr. Makó Klaudia


Formátum: Microsoft Word (.docx) Elektronikusan szerkeszthető minta Jogszabály: 2013. év V. törvény (Ptk.), 17/2015 (II. 16.) Korm. rendelet Készítette: Dr. Makó Klaudia ügyvéd (http://webugyved.com) Verziószám: 1.1. (2019. 01.31.) Nyilvántartási szám: H-19-003


4000,-HUF

Dokumentum kiterjesztése: .pdf

Részletes leírás


A birtokvita a jegyző előtt indítható birtokvédelmi eljárás keretében is rendezhető. A birtokvédelmi kérelmet
annál a jegyzőnél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő
magatartás megvalósul. Jelen beadvány birtokvédelmi eljárás lefolytatására irányuló kérelmet tartalmaz annak érdekében, hogy a tulajdonos által jogellenesen lekapcsolt áramszolgáltatást a jegyző állíttassa vissza, illetve a jövőre nézve is tiltsa el a tulajdonost a birtoksértő magatartástól. A birtokvédelmi kérelem indoka szabadon módosítható, az irat jogi képviselő nélkül is benyújtható.

bagusermagnifying-glassclose