Kérelem személyes költségmentesség engedélyezése iránt

Kérelem személyes költségmentesség engedélyezése iránt

Cikkszám: B-19-016

Dr. Makó Klaudia


Formátum: Microsoft Word (.docx) Elektronikusan szerkeszthető minta Jogszabály: 2017. évi XC. tv. (Be.) Készítette: Dr. Makó Klaudia ügyvéd (http://webugyved.com) Verziószám: 1.1. (2019. 01. 31.) Nyilvántartási szám: B-19-016


1100,-HUF

Dokumentum kiterjesztése: .pdf

Részletes leírás


Kérelem személyes költségmentesség engedélyezése iránt

Ha a terhelt a jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán a bűnügyi költséget előreláthatóan nem tudja megfizetni, és ezt a külön jogszabályban meghatározott módon igazolta, a terhelt vagy védője kérelmére a bíróság, illetőleg az ügyész határoz arról, hogy a terhelt részére személyes költségmentességet engedélyez.
A személyes költségmentesség engedélyezésének feltétele, hogy a terhelt (a továbbiakban: kérelmező) egy hónapra eső jövedelme egyedülélő esetében ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét, közös háztartásban élők esetén a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. A háztartáshoz azokat a személyeket hozzá kell számítani, akiknek az eltartásáról a kérelmező köteles gondoskodni. Ha a kérelmező szorul eltartásra, e feltételnek a tartásra köteles rokon jövedelme tekintetében kell teljesülnie.
Amennyiben a bíróság a személyes költségmentességet engedélyezi, a terhelt részére védőt rendel ki, akinek díját az állam viseli.

Az irat jogi képviselő nélkül is benyújtható.

bagusermagnifying-glassclose