Munkavállalói rendkívüli felmondás

Munkavállalói rendkívüli felmondás

Cikkszám: V-19-022

Dr. Makó Klaudia


Formátum: Microsoft Word (.docx) Elektronikusan szerkeszthető minta Jogszabály: 2012. évi I. törvény (Mt.) Készítette: Dr. Makó Klaudia ügyvéd (http://webugyved.com) Verziószám: 1.1. (2019. 01.31.) Nyilvántartási szám: V-19-022


3000,-HUF

Dokumentum kiterjesztése: .pdf

Részletes leírás


A munkavállaló munkaviszonyát törvényben biztosított ok fennállása esetén azonnali hatállyal felmondással megszüntetheti. A felmondását indokolni köteles. A felmondás indoka kizárólag az lehet, hogy munkáltató a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal megszegte, vagy egyébként olyan magatartást tanúsított, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Az indokolásból a felmondás okának világosan ki kell derülnie. Annak valóságát és okszerűségét vita esetén a munkavállaló köteles bizonyítani.
Jelen minta azonnal hatályú munkavállalói felmondást tartalmaz.

bagusermagnifying-glassclose