Örökbefogadási szándéknyilatkozat

Örökbefogadási szándéknyilatkozat

Cikkszám: CS-19-038

Dr. Makó Klaudia


Formátum: Microsoft Word (.docx) Elektronikusan szerkeszthető minta Jogszabály: 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.), 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.), 149/1997. (IX. 10.) Korm. rend. (Gyer.) Készítette: Dr. Makó Klaudia ügyvéd (http://webugyved.com) Verziószám: 1.1. (2019. 01.31.) Nyilvántartási szám: CS-19-038


3000,-HUF

Dokumentum kiterjesztése: .pdf

Részletes leírás


Örökbefogadási szándéknyilatkozat

Az illetékes gyermekvédelmi szakszolgálatnál előterjesztett kérelemben - a rokoni és házastársi örökbefogadás kivételével – az örökbe fogadni szándékozó személy nyilatkozik többek között az örökbefogadási szándéka indokairól, valamint az örökbe fogadandó gyermek(ek)re vonatkozó elképzeléseiről, a korábban kezdeményezett örökbefogadás előtti eljárás eredményéről. Nyilatkozik továbbá arról, hogy alkalmassá nyilvánítása esetén hozzájárul-e a személyazonosító adatainak az örökbe fogadni szándékozó személyek országos nyilvántartásába vételéhez, annak tudomásulvételéről, hogy az örökbefogadásra való alkalmasság feltétele az örökbefogadás előtti tanácsadáson és felkészítő tanfolyamon történő eredményes részvétel.

bagusermagnifying-glassclose