Kiskorú kérelme házasságkötés engedélyezéséhez

Kiskorú kérelme házasságkötés engedélyezéséhez

Cikkszám: CS-19-027

Dr. Makó Klaudia


Formátum: Microsoft Word (.docx) Elektronikusan szerkeszthető minta Jogszabály: 2013. évi V. törvény (Ptk.) 4:9 §, 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.), 149/1997 kormányrendelet (Gyer.) Készítette: Dr. Makó Klaudia ügyvéd (http://webugyved.com) Verziószám: 1.1. (2019. 01.31.) Nyilvántartási szám: CS-19-027


2000,-HUF

Dokumentum kiterjesztése: .pdf

Részletes leírás


Kiskorú kérelme házasságkötés engedélyezéséhez

A 16. életévét betöltött kiskorú előzetes engedéllyel köthet csak házasságot, amelynek engedélyezése az illetékes járási gyámhivatal hatáskörébe tartozik, a házasságkötési engedély pedig a gyámhivatali határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapig érvényes. A kérelmet a kiskorúnak személyesen kell előterjesztenie. A 16. életévét betöltött házasuló a házasságkötés engedélyezése iránti kérelmét a gyámhivatalnál vagy az anyakönyvezetőnél személyesen terjesztheti elő.

bagusermagnifying-glassclose