Kérelem eseti gyám kirendelésére (érdekellentét miatt)

Kérelem eseti gyám kirendelésére (érdekellentét miatt)

Cikkszám: CS-19-025

Dr. Makó Klaudia


Formátum: Microsoft Word (.docx) Elektronikusan szerkeszthető minta Jogszabály: 2013. évi V. törvény (Ptk.) 4:163. §, 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.), 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) Készítette: Dr. Makó Klaudia ügyvéd (http://webugyved.com) Verziószám: 1.1. (2019. 01.31.) Nyilvántartási szám: CS-19-025


3000,-HUF

Dokumentum kiterjesztése: .pdf

Részletes leírás


Kérelem eseti gyám kirendelésére (érdekellentét miatt)

A szülő nem képviselheti gyermekét olyan ügyben, amelyben a gyermekkel szemben álló ellenérdekű fél vonatkozásában elfogult lehet (házastárs, élettárs, egyenesági rokon, másik gyermeke). Ebben az esetben eseti gyám fogja ellátni a gyermek törvényes képviseletét a konkrét jognyilatkozat tekintetében. Az eseti gyámot a gyámhivatal kérelemre, illetve hivatalból is kirendelheti, noha a szülőnek kötelessége bejelenteni, ha az ügyben érdekellentét miatt nem járhat el Ptk. 4:163. § (3) bekezdése alapján. Amennyiben a szülő fordul kérelemmel a gyámhivatalhoz az eseti gyám kirendelése iránt, úgy a kérelemnek tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyek alapján a gyámhivatal megállapíthatja, hogy közös, vagy megosztott a vagyonkezelés szülői felügyeleti joga. Meg kell jelölni, hogy miben nyilvánul meg az érdekellentét.

bagusermagnifying-glassclose