Közjegyzői okirat házasságkötési szándék bejelentéséről

Közjegyzői okirat házasságkötési szándék bejelentéséről

Cikkszám: CS-19-023

Dr. Makó Klaudia


Formátum: Microsoft Word (.docx) Elektronikusan szerkeszthető minta Jogszabály: 2013. évi V. törvény (Ptk.) 4:7 §, 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról Készítette: Dr. Makó Klaudia ügyvéd (http://webugyved.com) Verziószám: 1.1. (2019. 01. 31.) Nyilvántartási szám: CS-19-023


2000,-HUF

Dokumentum kiterjesztése: .pdf

Részletes leírás


Közjegyzői okirat házasságkötési szándék bejelentéséről

A házasságkötést megelőzően a házasulóknak az anyakönyvvezető előtt ki kell jelenteniük, hogy házasságuknak nincs jogi akadálya, és igazolniuk kell, hogy házasságkötésük jogi feltételei fennállnak.
A házasulók egyike – ha magyarországi lakcímmel nem rendelkezik – a házassági szándékát – az illetékes külföldi hatóság (közjegyző, anyakönyvvezető), illetve az illetékes magyar konzuli tisztviselő előtt tett hitelesített és hiteles magyar nyelvű fordítással ellátott nyilatkozatával – írásban is bejelentheti.
Az iratot közjegyző készíti és jegyzi ellen.

bagusermagnifying-glassclose