Házassági vagyonjogi szerződés

Házassági vagyonjogi szerződés

Cikkszám: CS-19-018

Dr. Makó Klaudia


Formátum: Microsoft Word (.docx) Elektronikusan szerkeszthető minta Jogszabály: 2013. évi V. törvény (Ptk.) Készítette: Dr. Makó Klaudia ügyvéd (http://webugyved.com) Verziószám: 1.1. (2019. 01.31.) Nyilvántartási szám: CS-19-018


5000,-HUF

Dokumentum kiterjesztése: .pdf

Részletes leírás


Házassági vagyonjogi szerződés

A Ptk. a házastársak vagyoni viszonyaira ún. közszerzeményi rendszert ír elő, azaz - a törvényben felsorolt különvagyontól eltekintve - minden vagyonuk közösnek tekintendő, ahogyan a szerzésben való közreműködésük aránya is. Azonban a házastársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat az együttélés idejére szerződéssel rendezhetik, ennek során a Ptk. szabályaitól eltérhetnek. A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. A szerződés harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha a szerződést a házastársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába bevezették, vagy ha a házastársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett.

bagusermagnifying-glassclose