Gyámnevezés végrendelettel

Gyámnevezés végrendelettel

Cikkszám: CS-19-017

Dr. Makó Klaudia


Formátum: Microsoft Word (.docx) Elektronikusan szerkeszthető minta Jogszabály: 2013. évi V. törvény (Ptk.) 4:146 §, 4:226.§ Készítette: Dr. Makó Klaudia ügyvéd (http://webugyved.com) Verziószám: 1.1. (2019. 01.31.) Nyilvántartási szám: CS-19-017


3000,-HUF

Dokumentum kiterjesztése: .pdf

Részletes leírás


Gyámnevezés végrendelettel

A szülőnek alapvető szülői felügyeleti joga a gyámnevezés, illetve a gyámságból való kizárás joga, ezt a jogot a szülő vagy végrendeletben, vagy gyámhivatal előtt tett jognyilatkozatban (közokiratban) gyakorolhatja. Ennek jelentősége akkor van, ha a szülő halálának bekövetkezése esetén gyámrendelés szükséges – aza nincs másik szülői felügyeletet gyakorló szülője – mert ebben az esetben a gyámhivatal elsősorban ezt a szülő által megneveztt személyt rendelheti ki gyámul. A nevezett gyám mellőzése csak meghatározott feltétele esetén lehetséges. A gyámságból kizárt személyt nem rendelheti ki gyámul a gyámhivatal.

bagusermagnifying-glassclose