Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük, figyelmesen olvasd el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértsd, hogy hogyan kezeljük a személyes adataidat és megismerd az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid.

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

 A Webügyvéd, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Webügyvéd adatkezeléseivel kapcsolatban felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a http://webugyved.com/adatvedelem  címen.

Webügyvéd fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, természetesen azzal, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesíti a felhasználókat.

A Webügyvéd elkötelezett a felhasználók és partnerek személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Webügyvéd a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A http://webugyved.com oldal üzemeltetője adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján  az az alábbi tájékoztatást adja:

bagusermagnifying-glassclose